Persbericht De gulden middenweg

Inkijkexemplaar (pdf)

Omslag De gulden middenweg (klik op het omslag voor hoge resolutie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De auteurs over De gulden middenweg:

Dit op heldere en concrete wijze geschreven boek bevat een grondige beschrijving van de basale dynamiek van ons mens zijn en van de vele voor ons vaak verborgen drijfveren of polariteiten die ons leven beheersen. De uitdaging waar elk mens zich voor geplaatst ziet is om niet terecht te komen in een proces van polarisatie, het teveel in de ene of in de andere pool terecht komen, maar om een weg te vinden waarbij beide polen worden erkend en op evenwichtige wijze worden gerealiseerd.

Dit vereist een innerlijke houding van zowel het “positieve” als het “negatieve” omvatten, het ene én het andere, het eigene én het vreemde. Omdat de polen in elke dimensie van ons bestaan tegengesteld zijn aan elkaar,  zijn zij naast aanvullend ook potentieel conflicterend.

Dat betekent dat de zoektocht van ons mensen om in dit spanningsveld een goed midden, een dynamisch evenwicht te vinden geen sinecure is. Heel ons leven is een uitdaging, een taak, een verantwoordelijkheid om steeds weer te proberen evenwichtig met deze tegenpolen te leven.

Het is daarbij geen norm om in evenwicht te zijn. Maar het streven om dit evenwicht te bereiken, deze gulden middenweg te vinden, zou wel eens de ultieme zin kunnen zijn die wij mensen aan ons leven kunnen geven.

We beschrijven deze universele zoektocht van de mens aan de hand van de definitie van de mens als een eindige, lichamelijke, sociale geest. Deze wezenskenmerken zijn altijd onverbrekelijk met elkaar verbonden. Als mens kunnen wij niet het één zijn zonder het ander, wij zijn altijd én eindig, én lichamelijk, én sociaal én geestelijk. Wij hebben dus allemaal in ons leven te maken met de basale dimensies die bij deze wezenskenmerken horen en elk mens zal daarbij om moeten leren gaan met de polariteiten die in elke dimensie werkzaam zijn:

Wij moeten allemaal zien te overleven en gaan allemaal toch dood.

Wij moeten ons allemaal kunnen hechten en toch onszelf blijven binnen relaties.

Wij moeten allemaal weten wat we willen, keuzes maken, verstandig consumeren en produceren, contact maken en met elkaar communiceren.

En we moeten allemaal een weg zien te vinden tussen macht uitoefenen en gezag hebben en tussen lichamelijke lusten en liefde.

Mens zijn betekent dat wij daar allen in ons leven op één of andere manier vorm aan moeten geven. Hoe wij dat doen is voor ieder van ons verschillend en bepaalt de specifieke manier waarop ieder van ons mens is. Om richting te geven bij deze zoektocht hanteren we een meervoudige, voor elke dimensie verschillende moraal die inhoud geeft aan een nieuwe, eigentijdse deugdenleer.

Roel en Sonja Bouwkamp