Dynamisch organiseren

Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op. Organisaties blijken niet wendbaar genoeg, ze lopen vast in structuur en maken te weinig gebruik van de talenten van mensen. Dat komt omdat heersende bedrijfskundige principes zoals efficiency en hiërarchie niet geschikt zijn voor het huidige tempo. Sterker nog: ze slaan het broodnodige initiatief en daarmee het aanpassingsvermogen dood.

In dit boek wijst Glenn Frijde de weg naar een dynamische organisatievorm waarin mensen op natuurlijke wijze naar talent en toegevoegde waarde betekenisvol samenwerken. De oplossing ligt niet in een nieuw statisch model, maar in organisch samenwerken vanuit nut en noodzaak, eigenaarschap en zelfregie.

In een natuurlijke samenwerking ontstaan bij elk vraagstuk nieuwe samenstellingen van benodigde talenten. Daardoor is het niet nodig om de organisatie steeds weer af te breken en te reorganiseren. In deze samenwerking heeft het management een compleet andere rol. Dynamisch organiseren is uiterst inspirerend en verbluffend praktisch. Je moet wel fundamenteel anders leren kijken.

Glenn Frijde is organisatieadviseur en bedrijfskundige en gefascineerd door de vraag wat samenwerken succesvol maakt. Hij ondersteunt bedrijven bij dynamisch organiseren en helpt hen bij de transitie. Zijn opdrachtgevers lopen uiteen van industrie tot maatschappelijke opvang en van verzekeraars tot IT-bedrijven.Frijde is directeur/eigenaar van beROCT en geeft lezingen over dit nieuw bedrijfskundigkundig perspectief.

 

 

Dynamisch organiseren
Stop met reorganiseren! Het gaat vanzelf!
Glenn Frijde
120 blz, full colour
isbn 9789491757426
€ 34,50

Bekijk het inkijkexemplaar

Bestel Dynamisch organiseren bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Bekijk de video

 

Frank van Kuijck op Managementboek.nl: ‘Met zijn boek geeft Frijde duidelijk aan dat organisaties zich moeten (her-)bezinnen op de vraag of een reorganisatie hét antwoord is op de veranderende omstandigheden binnen de maatschappij of dat een andere respons meer voor de hand ligt. Zonder het met zo veel woorden te zeggen lijkt er meer aan de hand bij organisaties die hun vlucht zoeken in het aanpassen van het organigram. Beter lijkt het om te investeren in de wijze waarop zij samenwerken in en met haar omgeving, de vraag aan de orde stellen of ze voldoende toegevoegde waarde leveren aan haar klanten en of deze organisatie voldoende gebruik maakt van de competenties van medewerkers en deze ook de vrijheid geeft om het goede te doen. Met de 10 kenmerken van het DNA van de toekomst voor ogen kunnen mooie nieuwe ideeën en wijze van samenwerking ontstaan waarbij meer ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.’

Inhoud Dynamisch organiseren

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1 100 jaar efficiency
De bedrijfskundige tijdlijn
Hang naar het taylorisme
De huidige tijdgeest
De nieuwe generatie
Prestatienormen
Moderne maatschappij
Case Netvlies

Hoofdstuk 2 De organisatie als organisme
Samenwerken
De evolutietheorie
De evolutionaire definitie van organiseren
Het organogram voorbij
Betekenisvol samenwerken
Dynamisch organiseren

Hoofdstuk 3 Het DNA van dynamisch organiseren
De tien eigenschappen
Constante onzekerheid

Hoofdstuk 4 Dynamisch organiseren
Samenwerking visualiseren
Werkmodel
Besturing
Onderlinge verwachtingen
Case FCB

Hoofdstuk 5 Dynamisch bedrijfskundige principes
Samen grip hebben
Zelfregulerend vermogen
Participanten en partners
Rollen
Case Oxyma

Hoofdstuk 6 Groei en ontwikkeling
Beheersen door ontwikkelen
Realisatie en creatie
Blijven uitblinken
Groei vraagt om structuur
Groei gaat vanzelf
Talent in ontwikkeling
Teams samenstellen
Probleemoplossend vermogen

Hoofdstuk 7 Het besturingsvraagstuk
Forward en backward besturing
Zelfsturing
Succesfactoren van besturing
Van managers naar regisseurs
De drie rollen in het besturingsmodel
Samenwerking tussen de regisseurs

Hoofdstuk 8 De omslag maken
De ziel van het systeem
Vitale identiteit
De waardestromen bepalen
Core talent per vitaal onderdeel
Visualiseren
Case Ziggo

Naschrift en dankwoord

Bibliografie

Biografie