Enquête Personeelsdossiers en ontslag

Uitslag enquête Dossieropbouw en ontslag:

Aarzelende manager oorzaak van hoge ontslagvergoedingen

Veel managers zitten met hun handen in het haar als een medewerker disfunctioneert. Ze durven vaak niet duidelijk hun kritiek te uiten, en zijn onvoldoende doordrongen van de noodzaak van een goede dossieropbouw. Het gevolg daarvan is dat als het aankomt op ontslag, de werkgever niet sterk staat bij de rechter. Dit kost bedrijven handenvol geld.

Dat blijkt uit een enquête en enkele interviews onder HR-managers, leidinggevenden en directies. 40 Procent van de HR-managers  is ontevreden over de kwaliteit van de personeelsdossiers. Vooral bij ontslagzaken komt naar voren dat er onvoldoende aan dossieropbouw is gedaan, of dat er slecht is leidinggegeven. Of een combinatie van beide.

Alle ondervraagde HR-managers vinden het belangrijk dat personeelsdossiers goed worden bijgehouden. Vooral om medewerkers goed te kunnen begeleiden in hun loopbaan, maar zeker ook om sterk te staan bij een eventueel ontslag. Minder dan de helft van de ondervraagden zegt dat het bedrijf richtlijnen heeft voor de opbouw van personeelsdossiers. Slechts in een enkel geval heeft het management een training gevolgd.

Kritiek
Leidinggevenden zijn zich onvoldoende bewust van het belang van goede dossiers, klagen de HR-managers. Er zijn geen goede afspraken over dossieropbouw, en er wordt te weinig tijd voor vrijgemaakt. Bovendien vinden leidinggevenden het lastig om duidelijke kritiek te uiten tegen hun ondergeschikten.

Bijna alle ondervraagden hebben een of meer ontslagzaken meegemaakt waarbij het dossier een belangrijke rol speelde. 65 Procent was in die gevallen ontevreden over het dossier. En een grote meerderheid van de HR-managers is onzeker over de kwaliteit ervan zodra de kantonrechter bij de zaak wordt betrokken.

Ontslagvergoeding
De uitslag van de enquête bevestigt de ervaring van juristen. ‘Veel bedrijven beginnen te laat met dossieropbouw, meestal pas als ze afscheid van een medewerker willen nemen’, zegt arbeidsrechtjurist Margit Eijsenga. ‘Als ze het ontslag dan doorzetten riskeren ze een hoge ontslagvergoeding. Vaak blijkt als de zaak voor de rechter komt ook nog dat de leidinggevende zijn best niet heeft gedaan om de medewerker tot beter functioneren te brengen. Dan sta je als ondernemer niet sterk en loop je een grote kans dat je een hoge ontslagvergoeding moet betalen. Vooral voor mkb-bedrijven zijn die vergoedingen soms onoverkomelijk. ’

Aan de enquête deden ruim 120 mensen mee. Daarvan is 64 procent HR-manager, 8 procent leidinggevende en 12 procent directeur/eigenaar. De helft van de deelnemers werkt bij organisaties van 250 of meer medewerkers.

 

tabel dossieropbouw

 

 

Klik op de tabel voor de enquêteuitslag in cijfers (pdf)

 

Boek Dossieropbouw en ontslag
De enquête is gehouden in mei 2013 door uitgeverij BigBusinessPublishers, ter gelegenheid van de uitgave van de praktijkwijzer ‘Dossieropbouw en ontslag’, geschreven door Margit Eijsenga.
Omslag Dossieropbouw en ontslag

Dit boek biedt praktische hulp en houvast voor ondernemers, managers en HR-adviseurs.  Hoe bouw je consequent een dossier op? Wanneer is een dossier ‘ontslagrijp’? Hoe richt je je functioneringsgesprekken goed in? Hoe schrijf je een goede brief?