Je tweede carrière – VNG Magazine

‘Een optimistisch en uitdagend boek. Iedereen zal er punten van herkenning
in vinden. En wellicht motivatie uit putten om nieuwe wegen in te slaan.’

Simon Kooistra, hoofdredacteur VNG Magazine, in VNG Magazine, 22 november 2013

Lees hier de hele recensie, of klik hier voor een betere kwaliteit of lees de tekst hier onder.

VNG-Magazine_plaatje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe wegen inslaan

Door de crisis stijgt het aantal werklozen in rap tempo. Wie dit overkomt en ouder is dan 45, acht zichzef vaak kansloos op de arbeidsmarkt. Terwijl hij volgens de AOW-norm nog 22 jaar voor de boeg heeít. Hoe díe tijd te overbruggen? Lees het boek ‘Je 2de carrière’ en je komt vast op goede ideeën.

Sommige mensen tellen de jaren tot hun pensioen. Dan begint het grote genieten. Daar hebben  ze het hele leven voor gewerkt. Maar wie garandeert dat ze dan nog gezond en fit zijn? Kun je niet beter genieten tijdens je werkzame leven?

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarktvraagstukken aan de Tilburgse universiteit, hoort 45-plussers weleens op verjaardagsfeestjes vertellen dat ze dromen van een restaurantje in Portugal. ‘Als we niet meer hoeven te werken, dan gaan we dingen doen die we écht leuk vinden.’ Maar waarom die plannen nú niet verwezenlijken? Er is veel moed voor nodig om een vaste baan in te ruilen voor een vrij bestaan zonder financiële zekerheid. Maar sommige mensen die hun baan onvrijwillig hebben verloren , zeggen dat het ontslag het beste is dat hun is overkomen. Ze waren gedwongen een nieuw middel van bestaan te zoeken en vonden vaak iets wat veel beter bij hen paste.

 

Bovendien leert de tijdgeest om je eigen werkgever te zijn. Voor de meeste nieuwkomers op de arbeidsmarkt is een nieuwe baan niet meer weggelegd. Tíjdelijk werk, vaak op projectbasis, is tegenwoordig de standaard. Je moet jezelf verkopen. We zijn op weg naar een ‘klusseneconomie’. Wie wil werken, moet goed kunnen formuleren wat hij te bieden heeft.

Voor al die duizenden mensen die op latere leeftijd werkloos worden, valt dat natuurlijk niet mee. Ze voelen zich afgedankt en zijn niet gewend zichzelf te verkopen. Maar het helpt niet om in de slachtofferrol te verevallen, integendeel.

 

‘Iedereen heeft een uniek talent en wie dat in werk weet te benutten, boort een eindeloze bron van voldoening  aan en wordt bovendien ook steeds beter in dat werk’, zegt Jan de Dreu. Hij maakte zelf een carrièreswitch op zijn 43ste. Hij werkte als interimmanager, maar kon daarin zijn talent als onderwijzer niet kwijt. Nu begeleidt hij anderen bij een wending in hun loopbaan. ‘Ik ken een vrouw die iets dufs deed op een kantoor en tot de ontdekking kwam dat ze zangeres wilde zijn. Nu zit ze bij de opera.’

Het boek van uitgever Donald Suidman staat vol met dit soort voorbeelden. Niet alleen succesverhalen. Een ontslagen medewerker van een notariskantoor is al vijf jaar aan het solliciteren, maar komt niet aan de bak. Zijn kennis en ervaring worden nu niet benut, zegt hij zonder zelfverwijt. Hij legt de oorzaak bij de crisis. Hij heeft zich er langzamerhand bij neergelegd.

Een communicatiemedewerker wordt ontslagen, vindt werk als postbode en is daar heel tevreden mee. Een secretaresse bedenkt op haar 50ste dat ze zinvoller werk wil doen, rolt van het ene baantje in het andere en eindigt als vrijwilliger in het welzijnswerk.

 

Een prachtig verhaal komt van Feico Houweling, die met zijn laatste geld een loopbaantraject volgde.  Een confronterende zoektocht. Zijn groepsgenoten zaten daar op kosten van zijn baas. Hij betaalde alles zelf. Maar ontdekte wel waar zijn talent lag en vond daarvoor een nieuw beroep:  verhalenverteller.

 

‘Er is meer werk dan er banen zijn’, zegt een loopbaanadviseur. ‘Alles aanpakken’ is haar parool voor wie even zonder zit, al is het vrijwilligerswerk. Social media, zoals Linkedln, Twitter en Facebook zijn daarvoor onmisbare instrumenten. ‘Sluit je aan bij de juiste netwerken en discussiegroepen. Ga naar congressen en conferenties. Schroom niet en vraag een netwerkgesprek aan bij de organisatie of instelling waar je aan het werk zou willen.’

 

Alle verhalen in het prachtig vormgegeven boek komen eigenlijk op één ding neer: volg je hart. ‘Toen je zeven was, deed je van nature waar je goed in was’, zeggen vrijwel alle coaches en adviseurs. ‘Wil je weten wat je echt leuk en belangrijk vindt? Ga dan terug naar je jeugd.’

 

Makkelijk praten, zal menigeen denken die is vastgelopen in het arbeidsproces. Maar de verhalen inspireren wel, zowel die van ervaringsdeskundigen als die van loopbaanadviseurs. Het boek leest als een trein en ik las het ook in de trein. Ik rolde makkelijk van het ene verhaal in het andere. Het is een optimistisch en uitdagend boek. Iedereen zal er punten van herkenning in vinden. En wellicht motivatie uit putten om nieuwe wegen in te slaan.

Simon Kooistra, VNG Magazine, 22 november 2013

 

Meer over dit boek: www.jetweedecarriere.nl.

Top