Maak voordelig kennis met Mentor van nu

bestelKennismaken met Mentor van nu?

Het is goed om regelmatig stil te staan bij het mentorschap. Hoe vul jij dat in, hoe doen je collega’s dat, begeleiden we onze leerlingen optimaal?

Mentor van nu is hét handboek voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders. Het neemt je mee langs alle thema’s waar mentoren mee te maken krijgen in hun gesprekken met leerlingen en ouders of verzorgers. Met praktische tips voor de begeleiding van een mentorgroep.

Het bijbehorende werkboek geeft je praktijkvoorbeelden en biedt allerlei mogelijkheden om jouw invloed als mentor of studieloopbaanbegeleider te vergroten op de processen die zich afspelen bij het begeleiden van leerlingen. Dit boek helpt je om je inzicht te vergroten in je eigen persoonlijke begeleidingsstijl en om je begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen.

Maak voordelig kennis met deze handige boeken

Koop Mentor van nu (€ 27,50) en het Werkboek Mentor van nu (€ 22,50) nu samen met 25 procent korting. Je betaalt slechts € 37,50 voor deze kennismakingsset.

Een uitgave van Onderwijs van nu

Andere titels in deze serie:
omslag-zoorgcoordinator_van_nudocent-van-nu-smallsleutelkaarten-gesprek-voeren-met-jongeren

 

 

 

 

 

 

Inhoud van Mentor van nu:

Hoofdstuk 1 Mentor zijn
Over synergie in het begeleidingsproces; een visie op begeleiden
Proactief of reactief opereren
Reflecteren
Waarom reflecteren belangrijk is
Een stappenplan om te reflecteren

Hoofdstuk 2 De opgroeiende leerling
Leerlingen in de puberteit
Moeite met plannen
Optimale perioden om nieuwevaardigheden te leren
Effectieve leerervaringen
Het leereffect van feedbackgesprekken
Belonen en straffen 35
Richtlijnen voor het geven van straf
De emotionele achtbaan
Kiezen of beslissen
Emotionele hersenen
Angst en stress
Verschillen tussen jongens en meisjes
Faalangst
Depressiviteit en suïcide
Het verband tussen adrenaline en testosteron
Verschil in gevoeligheid voor prikkels
Waarom pubers creatiever zijn dan volwassenen
Alcohol en drugs
Concentratie en het richten van aandacht
Het reproductieve geheugen en het werkgeheugen
Het langetermijngeheugen
Motivatie
Motivatieproblemen: niet willen
Motivatieproblemen: niet kunnen

Hoofdstuk 3 De mentor als brug tussen school en thuis
De relatie tussen leerlingen,hun ouders en school
De dynamische driehoek
Ontwikkeling en beïnvloeding van gedrag
Context en loyaliteit
Verticale en horizontale loyaliteit
Loyaliteit en ouderschap
Gespleten loyaliteit
Meerzijdige partijdigheid
Adoptiekinderen
De opvoedingsparadox: loslaten en/of vasthouden
Begeleiding binnen vier dimensies
De eerste dimensie: de feiten en gebeurtenissen
De tweede dimensie: de psychologie
De derde dimensie: de interactie
De vierde dimensie: de relationele ethiek; billijkheid en rechtvaardigheid
Begeleiding binnen de vier dimensies
Huisbezoek
De balans tussen geven en ontvangen
Verschillende vormen van onbalans; parentificatie
Passieve parentificatie
Actieve parentificatie
Gevolgen van een onbalans
Reacties op ervaren onrecht
De roulerende rekening
Destructieve en constructieve reacties
Begeleidingsstappen om het herstelvan onrecht mogelijk te maken
Erkenning van het onrecht
Erkenning voor het geven in relaties
Op zoek gaan naar hulpbronnen
Bewustmaking van een roulerende rekening
Op zoek naar ontschuldiging
Boodschappen uit het gezin van herkomst
Opdrachten
Mogelijkheden om te begeleiden
Zelfvertrouwen en zelfvalidatie

Hoofdstuk 4 De mentor in de groep
Het scheppen van een veilig klimaat
Van dramadriehoek naar groeidriehoek
Groepsvorming
Oriëntatie
Socialisatie
Confrontatie
Stabilisatie
Afscheid
Tips bij het opzetten van een mentorles
De eerste mentorles
Vervolglessen
Feedback geven op gedrag; de O.E.N.–boodschap
Impliciete boodschappen
Het risico van ‘waarschuwen’
De O.E.N.-boodschap
Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen: de relatieboekhouding op orde
Congruentie en duidelijkheid
Aandacht, geduld, empathie en acceptatie
Het voeren van een klassengesprek
Omgaan met agressie
Interactieroos van Leary
Pesten
Effecten van pesten
Signaleren
Mogelijkheden voor begeleiding
Tips

Hoofdstuk 5 De coachende mentor
Effectieve gesprekken voeren met leerlingen
Hoe ga je zitten tijdens een gesprek?
Uitgangspunten voor een effectief gesprek
Verschillende communicatieniveaus
Het O-WELKE stappenplan
Verbindende vragen en andere gespreksinterventies
Aansluitend vragen
Vragen die risico’s opleveren
Samenvatten/checken
Bevestigen
Zeggen wat je niet begrijpt
Stiltes tijdens het gesprek
Signaleren en diagnosticeren
Van etiket naar maatwerk
Ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien
Non-verbale communicatie
De rol en de aanpak van de mentor bij het diagnosticeren en begeleiden
Diagnosticeren
Signaleringsinstrumenten en vragenlijsten 183
Omgaan met weerstand
Werken in het hier en nu; het vergrootglasmoment
Leerlingen met een andere culturele achtergrond
Ervaren onrecht
Dubbele boodschappen
Groep en individu
Gesprekken met ouders die niet of moeilijk Nederlands spreken
Hulpmiddelen voor als een gesprek stokt

Hoofdstuk 6 De mentor als teamlid
Verschillende teamrollen
Intervisie
Op zoek naar kwaliteiten en vaardigheden
Wederzijds lesbezoek
Het houden van leerlingbesprekingen
Mentorenoverleg
Leerlingbesprekingen

Hoofdstuk 7 Hulp bij specifieke problemen
Inleiding
Verwijzen is doorgeven van vertrouwen
Sociale vaardigheden
Faalangst en examenvrees
Verschillende vormen van faalangst
Automutilatie
Depressiviteit
Overlijden en echtscheiding
ADHD en ADD
Autismespectrumstoornissen (ASS)
Hoogbegaafdheid
Hoogsensitiviteit

Bijlagen
Vragenlijst Sociale vaardigheden
Vragenlijst Faalangst
Signaleringslijst voor faalangst
HSP-testen

 

Inhoud van het Werkboek Mentor van nu:

Deel 1 Uitgangspunten voor het verzorgen van mentorlessen

Hoofdstuk 1 Aan de slag met de mentorgroep
Het opzetten van een mentorles
De eerste mentorles
Vervolglessen
Groepsvorming
Feedback geven op gedrag; de O.E.N.–boodschap
Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen: de relatieboekhouding op orde
Het voeren van een klassengesprek
Gesprekken voeren met individuele leerlingen
Positief leren denken
Jaarplanning
Het houden van leerlingbesprekingen

Deel 2 Oefeningen en opdrachten

Hoofdstuk 2 Kennismakingsoefeningen
De lijn
Drie foto’s
Compliment
Hoi!
Sleutelbos
Dit is van…
Vier vakken
Het namenkoor
Speeddaten
Aangezicht
Tafelinterview
Vier letters
Kennismakingsinterview
Welkom op je eigen manier
Naam en bal
Ik zal je nooit vergeten

Hoofdstuk 3 Groepjes maken en leerlingen laten samenwerken
Liedje neuriën
Beeldpuzzel
Mango, mango
Woordvoerders kiezen
Pseudoniemen oefening
Bamboestok
Ik en de mensen om mij heen
Volgen en leiden

Hoofdstuk 4 Opwarmers
Ruggen tegen elkaar
De bal overgooien
Mimevangen
Bom en schild
Dood ben je
Post-it pikker
Orkaan!
Watjesvoetbal
Doe maar lekker raar
Fruitmandje
Handen klappen doorgeven
Hand op knie
Bij elkaar op schoot
Papier scheuren

Hoofdstuk 5 Meer zelfvertrouwen
Ellebogen schudden
Stoelendans
Een poster van jezelf
Kernwaarden
Kwaliteitskaartjes
Geef jezelf een schouderklopje
King Richards Wapenschild
Positief denken
Positief denken: vervolgoefening
Denk je sterk
Recepten om in de puree te raken

Hoofdstuk 6 Communicatieoefeningen
Vertellen en luisteren
Vervolgverhaal
Dit is mijn…
Lopen en opletten
Samen sta je sterk
Een beroep kiezen
Wat doe je als…?
Emoties raden
Omgaan met je boosheid
Grenzen: hoe dichtbij mag iemand komen?
Omgaan met conflicten
Grenzen respecteren: ja of nee
Een kort gesprek
Complimenten geven en ontvangen
Feedback geven en ontvangen
Leren omgaan met feedback: in de spiegel kijken
Omgaan met verwijten
Praten over gevoelens
Wat laat je zien en wat verberg je?

Hoofdstuk 7 Rustbrengers
Ballonnen
Liggend op de grond ontspannen
Pen op de vinger
Steun op mij
Ademhalingsoefening
Spannen en ontspannen
Het richten van aandacht
Geleide fantasie
Taartje bakken

Hoofdstuk 8 Evaluatie en afscheidsoefeningen
Bedankt en tot een volgende keer
Om nooit meer te vergeten
Het sms’je
Sneeuwballengevecht
Vier hoeken
Als je ouders erbij waren geweest
Bij de bushalte
Handen op elkaar
Gevoelskaartjes
Feedback geven
Oogstveld
Schrijf het op mijn hart

Bijlagen
Het kennismakingsinterview
Invulformulier ABC-schema
Vragen bij het invullen van het ABC-schema
Een taartje bakken
Invulformulier omgaan met verwijten
Materialenlijst

Top