Mentor van nu – de beste leerlingbegeleiding

omslag_mentor_van_nubestelHoe word je als mentor het hart van de leerlingbegeleiding? Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt Mentor van nu vele mogelijkheden om jouw invloed als mentor te vergroten op de processen die zich afspelen bij het begeleiden van leerlingen. Dit boek helpt je om je inzicht te vergroten in je begeleidingsstijl en om je begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen. Het bevat veel informatie die kan helpen passende kortdurende hulp te bieden aan leerlingen.

Onderwerpen:
Ontwikkeling van het puberbrein: wat betekent dat voor de begeleiding door de mentor?
Concentratie en motivatie van leerlingen
De mentor als brug tussen school en thuis: welke invloed heeft het gezin van herkomst? Wat kun je daarin als mentor betekenen?
Begeleiding van groepsprocessen: hoe help je een ongemotiveerde of onsamenhangende groep zich te ontwikkelen tot een positieve groep?
Gesprekken voeren met leerlingen: welke invloed kun je als mentor uitoefenen om leerlingen in staat te stellen zich positief te ontwikkelen?
Signaleren en doorverwijzen
Hulp bij specifieke problemen, zoals faalangst, sociale onhandigheid, het omgaan met rouwHet houden van leerlingenbesprekingen

Mentor van nu
De mentor als hart van de leerlingenbegeleiding
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen
isbn 9789491141003
271 blz, € 27,50
Bestel Mentor van nu bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Het handboek Mentor van nu is uitstekend samen te gebruiken met het werkboek Mentor van nu.

Een uitgave van Onderwijs van nu

Andere titels in deze serie:
mentor-van-nu-werkboek-smallomslag-zoorgcoordinator_van_nudocent-van-nu-smallsleutelkaarten-gesprek-voeren-met-jongeren

 

 

 

 

 

 

Inhoud van Mentor van nu:

Hoofdstuk 1 Mentor zijn
Over synergie in het begeleidingsproces; een visie op begeleiden
Proactief of reactief opereren
Reflecteren
Waarom reflecteren belangrijk is
Een stappenplan om te reflecteren

Hoofdstuk 2 De opgroeiende leerling
Leerlingen in de puberteit
Moeite met plannen
Optimale perioden om nieuwevaardigheden te leren
Effectieve leerervaringen
Het leereffect van feedbackgesprekken
Belonen en straffen 35
Richtlijnen voor het geven van straf
De emotionele achtbaan
Kiezen of beslissen
Emotionele hersenen
Angst en stress
Verschillen tussen jongens en meisjes
Faalangst
Depressiviteit en suïcide
Het verband tussen adrenaline en testosteron
Verschil in gevoeligheid voor prikkels
Waarom pubers creatiever zijn dan volwassenen
Alcohol en drugs
Concentratie en het richten van aandacht
Het reproductieve geheugen en het werkgeheugen
Het langetermijngeheugen
Motivatie
Motivatieproblemen: niet willen
Motivatieproblemen: niet kunnen

Hoofdstuk 3 De mentor als brug tussen school en thuis
De relatie tussen leerlingen,hun ouders en school
De dynamische driehoek
Ontwikkeling en beïnvloeding van gedrag
Context en loyaliteit
Verticale en horizontale loyaliteit
Loyaliteit en ouderschap
Gespleten loyaliteit
Meerzijdige partijdigheid
Adoptiekinderen
De opvoedingsparadox: loslaten en/of vasthouden
Begeleiding binnen vier dimensies
De eerste dimensie: de feiten en gebeurtenissen
De tweede dimensie: de psychologie
De derde dimensie: de interactie
De vierde dimensie: de relationele ethiek; billijkheid en rechtvaardigheid
Begeleiding binnen de vier dimensies
Huisbezoek
De balans tussen geven en ontvangen
Verschillende vormen van onbalans; parentificatie
Passieve parentificatie
Actieve parentificatie
Gevolgen van een onbalans
Reacties op ervaren onrecht
De roulerende rekening
Destructieve en constructieve reacties
Begeleidingsstappen om het herstelvan onrecht mogelijk te maken
Erkenning van het onrecht
Erkenning voor het geven in relaties
Op zoek gaan naar hulpbronnen
Bewustmaking van een roulerende rekening
Op zoek naar ontschuldiging
Boodschappen uit het gezin van herkomst
Opdrachten
Mogelijkheden om te begeleiden
Zelfvertrouwen en zelfvalidatie

Hoofdstuk 4 De mentor in de groep
Het scheppen van een veilig klimaat
Van dramadriehoek naar groeidriehoek
Groepsvorming
Oriëntatie
Socialisatie
Confrontatie
Stabilisatie
Afscheid
Tips bij het opzetten van een mentorles
De eerste mentorles
Vervolglessen
Feedback geven op gedrag; de O.E.N.–boodschap
Impliciete boodschappen
Het risico van ‘waarschuwen’
De O.E.N.-boodschap
Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen: de relatieboekhouding op orde
Congruentie en duidelijkheid
Aandacht, geduld, empathie en acceptatie
Het voeren van een klassengesprek
Omgaan met agressie
Interactieroos van Leary
Pesten
Effecten van pesten
Signaleren
Mogelijkheden voor begeleiding
Tips

Hoofdstuk 5 De coachende mentor
Effectieve gesprekken voeren met leerlingen
Hoe ga je zitten tijdens een gesprek?
Uitgangspunten voor een effectief gesprek
Verschillende communicatieniveaus
Het O-WELKE stappenplan
Verbindende vragen en andere gespreksinterventies
Aansluitend vragen
Vragen die risico’s opleveren
Samenvatten/checken
Bevestigen
Zeggen wat je niet begrijpt
Stiltes tijdens het gesprek
Signaleren en diagnosticeren
Van etiket naar maatwerk
Ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien
Non-verbale communicatie
De rol en de aanpak van de mentor bij het diagnosticeren en begeleiden
Diagnosticeren
Signaleringsinstrumenten en vragenlijsten 183
Omgaan met weerstand
Werken in het hier en nu; het vergrootglasmoment
Leerlingen met een andere culturele achtergrond
Ervaren onrecht
Dubbele boodschappen
Groep en individu
Gesprekken met ouders die niet of moeilijk Nederlands spreken
Hulpmiddelen voor als een gesprek stokt

Hoofdstuk 6 De mentor als teamlid
Verschillende teamrollen
Intervisie
Op zoek naar kwaliteiten en vaardigheden
Wederzijds lesbezoek
Het houden van leerlingbesprekingen
Mentorenoverleg
Leerlingbesprekingen

Hoofdstuk 7 Hulp bij specifieke problemen
Inleiding
Verwijzen is doorgeven van vertrouwen
Sociale vaardigheden
Faalangst en examenvrees
Verschillende vormen van faalangst
Automutilatie
Depressiviteit
Overlijden en echtscheiding
ADHD en ADD
Autismespectrumstoornissen (ASS)
Hoogbegaafdheid
Hoogsensitiviteit

Bijlagen
Vragenlijst Sociale vaardigheden
Vragenlijst Faalangst
Signaleringslijst voor faalangst
HSP-testen

 

Top