In de buurt

In_de_buurt_omslag1bestelIn veel gemeenten komt de transformatie niet op gang; de impuls van de decentralisatie is te dominant en zit maatschappelijke vernieuwing in de weg. De sleutel tot de transformatie ligt in het creëren van betere buurten met een effectief sociaal team. Buurten waarin initiatieven van burgers en sociale ondernemers zorgen voor een nieuwe vorm van solidariteit, elkaar helpen en bijdragen aan collectief welzijn en gezondheid.

Effectieve samenwerking vanuit een integrale visie is dus nodig. In ‘In de buurt’ schetst Friso van Abbema hoe gemeenten en hun partners de transformatie in het sociale domein kunnen laten slagen. Dit doet hij op drie niveaus:
1 Normaliseren van hulp
2 Preventie in de buurt
3 Samenwerken en innoveren in het netwerk

De reisgids ‘In de buurt’ bevat veel voorbeelden en praktische adviezen. Bovenal is het een inspirerend boek over de toekomst van een samenleving waarin we leven en werken volgens de principes van de transformatie.

Friso van Abbema (1975) is als zelfstandig verandermanager en kwartiermaker intensief betrokken bij de transitie en transformatie in het sociaal domein. Hij maakt scherpe, onafhankelijke analyses en weet tot creatieve oplossingen te komen in situaties waarin eerdere pogingen niet lukten. Vaak wordt hij gevraagd om impasses te doorbreken.
‘Dit boek levert een zinvolle bijdrage aan het denken over andere en betere zorgverlening’, Pieter Winsemius, oud-minister van VROM en oud-lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

‘Biedt inspiratie en aanknopingspunten voor de transformatie in het sociale domein’, Kees Bakker, Raad van Bestuur Nederlands Jeugdinstituut

‘Dit boek is een soort Lonely Planet. Keurig geordend en hapklaar, maar je zult zelf de reis moeten maken’, Martien Kromwijk, wethouder sociaal domein

‘Een prettig leesbare reisgids. Zijn meest krachtige aanbeveling is: Maak de transformatie persoonlijk’, Carole van der Logt op Managementboek.nl

‘In dit boek wordt een uitgewerkt handvat gegeven, hoe met deze ingewikkelde verandering om te gaan’, Frans Peterse, NBD Biblion

In de buurt
Reisgids voor de transformatie van het sociaal domein
Friso van Abbema
200 blz, € 28,50
isbn 9789491757259
Bestel In de buurt bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Bekijk het inkijkexemplaar