Zorgcoördinator van nu – spil in de leerlingenzorg

omslag-zorgcoördinator_van_nubestelAls zorgcoördinator vervul je een belangrijke en centrale rol bij het organiseren van de zorg voor leerlingen met een zorgbehoefte. In Zorgcoördinator van nu beschrijven de auteurs hoe je als zorgcoördinator je plek binnen jouw school kunt innemen. Met een groot aantal praktische voorbeelden laten ze zien hoe je jouw functie van zorgcoördinator verder kunt invullen.

Passend Onderwijs met de veranderingen die hieruit voortvloeien komt uitgebreid aan de orde, zoals het werken met het OPP, het handelingsplan en het VPI. Dit praktische boek bevestigt je in dat wat je al goed doet en het helpt je nieuwe wegen te vinden om je werk op een nog hoger plan te brengen. Daardoor kun jij nog meer bijdragen aan het groeiproces van al die leerlingen die met behulp van goede zorg hun mogelijkheden kunnen benutten en kunnen opgroeien tot betekenisvolle volwassenen.

Dit boek is geschreven voor zorgcoördinatoren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor leerlingbegeleiders, leidinggevenden met zorg in hun portefeuille, orthopedagogen en andere specialisten die bij de leerlingenzorg op school zijn betrokken, kan dit boek veel betekenen voor de manier waarop zij in overleg met de zorgcoördinator gestalte geven aan goede leerlingenzorg binnen hun school.

Daarnaast zullen intern begeleiders in het basisonderwijs veel van hun gading in dit boek kunnen vinden. Zorgcoördinator van nu levert een waardevolle bijdrage aan de opbouw en het onderhoud van de professionaliteit van zorgcoördinatoren. De laatste ontwikkelingen in onderwijs en jeugdzorg tonen aan dat daaraan meer dan ooit behoefte is.

Met een voorwoord van: Gerrit Witteveen, zorgcoördinator en initiator vanuit de NVS-NVL van de landelijke campagne ‘De zorgcoördinator in positie’.

Zorgcoördinator van nu
Klaas Jan Terpstra, Maria Bos-de Vos & Marieke Soons
isbn 9789491141157
244 blz, full colour, € 29,90
Bestel Zorgcoördinator van nu bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Doelgroep: Zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leidinggevenden met zorg in hun portefeuille, orthopedagogen, intern begeleiders, vertrouwenspersonen, schoolartsen en decanen

Dit boek is een uitgave van Onderwijs van nu

Andere titels in deze serie:
omslag_mentor_van_numentor-van-nu-werkboek-smalldocent-van-nu-smallsleutelkaarten-gesprek-voeren-met-jongeren

 

Top